Дома > Вести > Вести од индустријата

Принципот на работа на контролорот на хранливи материи

2021-12-17

Принципот наконтролорот за исхрана на растенијатае да се одреди моменталната релативна количина на хлорофил со мерење на коефициентот на пренос на светлина на листовите во два опсега на бранови должини, односно во двата региони на бранови должини каде што хлорофилот избира да апсорбира долга светлина со неодредена бранова должина, измерената вредност на растениетоконтролор за исхранасе пресметува според количината на светлина што ја пренесуваат и прекршуваат листовите.